Tom Cruise, 'Mission: Impossible' obligat a suspendre el rodatge a causa d'una invasió d'ovelles

Tom Cruise, 'Misson: Impossible' obligat a suspendre el rodatge a causa d'una invasió d'ovelles