La megamansió de Florida 'Reina de Versalles' pateix danys massius per l'huracà Ian

Jackie Siegel, coneguda com la 'Reina de Versalles', diu que la seva casa ha patit danys de 10 milions de dòlars.