La famosa drag queen s'ensorra i mor a mitjan actuació a Filadèlfia

Valencia Prime, una coneguda drag queen de Filadèlfia, va morir durant una actuació.