Més gran que tot el cel? Llums de concert de Taylor Swift confoses amb OVNI

Les llums del concert de Taylor Swift van fer que algunes persones pensessin 'són aquí!'