La infame prostituta vinculada a Hugh Grant, Divine Brown, té greus problemes legals després de la detenció per bateries

Divine Brown va ser arrestada amb Hugh Grant el 1995 i torna a tenir problemes legals.